Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Formuláre a tlačivá

Odbor ekonomický

SPOLOČNÉ POUČENIE NA VYPLNENIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA
 Poucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf (250.6 kB) (250.6 kB)

POTVRDENIE O PODANÍ DAŇOVÉHO PRIZNANIA
 Potvrdenie_o_podani_priznania.pdf (127.1 kB) (127.1 kB)

ROK 2017 - VZOR daňového priznania k dani z nehnuteľností - FO a PO

strany 2-5 sa prikladajú v závislosti od typu dane z nehnuteľnosti (2-pozemok, 3-stavba jeden účel, 4-stavba viac účelov, 5-byty a nebytové priestory)
 Dan_z_nehnutelnosti.pdf (3.7 MB) (3.7 MB)

ROK 2017 - VZOR priznania k dani za psa - FO a PO
 Dan_za_psa.pdf (939 kB) (939 kB)

Žiadosť o zníženie dane za psa
 Ziadost_o_znizenie_dane_za_psa_z_dovodu_veku.docx (16.4 kB) (16.4 kB)

 Ziadost_o_znizenie_dane_za_psa_z_dovodu_veku.odt (7.4 kB) (7.4 kB)

ROK 2017 - VZOR daňového priznania za predajné automaty - FO a PO
 Dan_za_predajne_automaty.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

ROK 2017 - VZOR daňového priznania za nevýherné hracie prístroje - FO a PO
 Dan_za_nevyherne_hracie_pristroje.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

ARCHÍV - VZOR daňového priznania platný do roku 2014 - FO
 Vzor_danove_priznanie_k_daniam_vseobecne_FO.pdf (4.5 MB) (4.5 MB)

ARCHÍV - VZOR daňového priznania platný do roku 2014 - PO
 Vzor_danove_priznanie_k_daniam_vseobecne_PO.pdf (4.6 MB) (4.6 MB)

Priznanie k dani za ubytovanie
 priznanie_dan_za_ubytovanie_2018.docx (26.7 kB) (26.7 kB)

 priznanie_dan_za_ubytovanie_2018.odt (19 kB) (19 kB)

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Ziadost_o_znizenie_alebo_odpustenie_poplatku_za_KO.docx (15.9 kB) (15.9 kB)

 Ziadost_o_znizenie_alebo_odpustenie_poplatku_za_KO.odt (7.2 kB) (7.2 kB)

Žiadosť o preúčtovanie preplatku daní alebo miestneho poplatku za komunálne odpady
 Ziadost_o_preuctovanie_preplatku.docx (18.6 kB) (18.6 kB)

 Ziadost_o_preuctovanie_preplatku.odt (20.2 kB) (20.2 kB)

Žiadosť o vrátenie preplatku daní alebo miestneho poplatku za komunálne odpady - fyzické i právnické osoby
 Ziadost_o_vratenie_preplatku.docx (17.8 kB) (17.8 kB)

 Ziadost_o_vratenie_preplatku.odt (20.9 kB) (20.9 kB)

Oznámenie - priznanie k miestnemu poplatku za komunálne odpady
 Oznamenie-Priznanie_k_miestnemu_poplatku_za_komunalne_odpady.docx (20.3 kB) (20.3 kB)

 Oznamenie-Priznanie_k_miestnemu_poplatku_za_komunalne_odpady.odt (16.1 kB) (16.1 kB)

Dohoda o spoločnom užívaní smetnej nádoby
 Dohoda_o_spolocnom_uzivani_nadoby.docx (15.3 kB) (15.3 kB)

 Dohoda_o_spolocnom_uzivani_nadoby.odt (6.8 kB) (6.8 kB)

Žiadosť vlastníka nehnuteľnosti o vyrúbenie poplatku
 Ziadost_vlastnika_nehnutelnosti.docx (17.4 kB) (17.4 kB)

 Ziadost_vlastnika_nehnutelnosti.odt (7.9 kB) (7.9 kB)

Žiadosť poplatníka
 Ziadost_poplatnika.docx (16.2 kB) (16.2 kB)

 Ziadost_poplatnika.odt (17.2 kB) (17.2 kB)

Odbor právny a klientskych služieb

Žiadosť o súhlas obce podľa zákona o pobyte cudzincov
 ziadost_o_suhlas_obce_podla_zakona_o_pobyte_cudzincov.docx (23.8 kB) (23.8 kB)

 ziadost_o_suhlas_obce_podla_zakona_o_pobyte_cudzincov.odt (14.5 kB) (14.5 kB)

Žiadosť o zaradenie do systému SMS notifikácií
 ziadost_o_zaradenie_do_systemu_sms_notifikacii_kc.docx (36.3 kB) (36.3 kB)

 ziadost_o_zaradenie_do_systemu_sms_notifikacii_kc.odt (17.7 kB) (17.7 kB)

Žiadosť o vyradenie zo systému SMS notifikácií
 ziadost_o_vyradenie_zo_systemu_sms_notifikacii_kc.docx (25.2 kB) (25.2 kB)

 ziadost_o_vyradenie_zo_systemu_sms_notifikacii_kc.odt (7.1 kB) (7.1 kB)

Žiadosť o povolenie použiť erb mesta Hlohovec
 ziadost_o_povolenie_pouzit_erb_vzor.docx (16.3 kB) (16.3 kB)

 ziadost_o_povolenie_pouzit_erb_vzor.odt (7.5 kB) (7.5 kB)

Žiadosť o sprístupnenie informácie v zmysle infozákona
 ziadost_o_spristupnenie_informacie.docx (16.3 kB) (16.3 kB)

 ziadost_o_spristupnenie_informacie.odt (7.8 kB) (7.8 kB)

Žiadosť o povolenie použiť erb/logo mesta Hlohovec
 ziadost_o_povolenie_pouzit_logo_erb.docx (16.3 kB) (16.3 kB)

 ziadost_o_povolenie_pouzit_logo_erb.odt (14.7 kB) (14.7 kB)

Oznámenie zhromaždenia
 oznamenie_zhromazdenia.rtf (35.1 kB) (35.1 kB)

Prihlásenie na trvalý pobyt - VZOR
 suhlas_s_prihlasenim_obcana_na_pobyt.pdf (55.5 kB) (55.5 kB)

Prihlásenie na prechodný pobyt - VZOR
 prihlasovaci_listok_na_prechodny_pobyt.pdf (118.8 kB) (118.8 kB)

Zrušenie trvalého pobytu - VZOR
 odhlasovaci_listok_z_trvaleho_pobytu.pdf (113.8 kB) (113.8 kB)

Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 navrh_na_zrusenie_trvaleho_pobytu.docx (17.9 kB) (17.9 kB)

 navrh_na_zrusenie_trvaleho_pobytu-1.odt (9 kB) (9 kB)

Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla
 ziadost_o_urcenie_supisneho_cisla_a_orientacneho_cisla.docx (16 kB) (16 kB)

 ziadost_o_urcenie_supisneho_cisla_a_orientacneho_cisla.odt (18.1 kB) (18.1 kB)

Žiadosť o zmenu súpisného alebo orientačného čísla
 ziadost_o_zmenu_supisneho_cisla_a_orientacneho_cisla.docx (15.9 kB) (15.9 kB)

 ziadost_o_zmenu_supisneho_cisla_a_orientacneho_cisla.odt (7.5 kB) (7.5 kB)

Žiadosť o zrušenie súpisného alebo orientačného čísla
 ziadost_o_zrusenie_supisneho_cisla_a_orientacneho_cisla.docx (15.8 kB) (15.8 kB)

 ziadost_o_zrusenie_supisneho_cisla_a_orientacneho_cisla.odt (7.4 kB) (7.4 kB)

Odbor majetku mesta

Žiadosť o zmenu - Cintorín virtuálne
 cintorin_virtualne_ziadost_o_zmenu.docx (23.8 kB) (23.8 kB)

 cintorin_virtualne_ziadost_o_zmenu.odt (11.8 kB) (11.8 kB)

Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti (pozemok, stavba)
 OMM_ziadost_o_prenajom.docx (15.1 kB) (15.1 kB)

 omm_ziadost_o_prenajom.odt (15.7 kB) (15.7 kB)

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti (pozemok, stavba)
 OMM_ziadost_o_odkupenie.docx (15.4 kB) (15.4 kB)

 omm_ziadost_o_odkupenie.odt (16.1 kB) (16.1 kB)

Všeobecný súhlas so spracovaním osobných údajov
 OMM_vseobecny_suhlas_so_spracovanim_OU_2018.docx (18.5 kB) (18.5 kB)

 OMM_vseobecny_suhlas_so_spracovanim_OU_2018.odt (7.6 kB) (7.6 kB)

Odbor výstavby

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby s kolaudáciou
 Ziadost_o_dodatocne_povolenie_stavby_s_kolaudaciou.docx (27.7 kB) (27.7 kB)

 Ziadost_o_dodatocne_povolenie_stavby_s_kolaudaciou.odt (23.9 kB) (23.9 kB)

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
 Ziadost_o_dodatocne_povolenie_stavby.docx (27.1 kB) (27.1 kB)

 Ziadost_o_dodatocne_povolenie_stavby.odt (23.2 kB) (23.2 kB)

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
 Navrh_na_povolenie_zmeny_v_uzivani_stavby.docx (25.8 kB) (25.8 kB)

 Navrh_na_povolenie_zmeny_v_uzivani_stavby.odt (19.2 kB) (19.2 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.docx (26 kB) (26 kB)

 Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.odt (21.1 kB) (21.1 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na záhradkársku chatu
 Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_na_zahradkarsku_chatu.docx (24.3 kB) (24.3 kB)

 Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_na_zahradkarsku_chatu.odt (20 kB) (20 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu
 Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia_na_stavbu.docx (27.4 kB) (27.4 kB)

 Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia_na_stavbu.odt (22.9 kB) (22.9 kB)

Ohlásenie jednoduchej stavby
 Ohlasenie_jednoduchej_stavby.docx (26.4 kB) (26.4 kB)

 Ohlasenie_jednoduchej_stavby.odt (20.9 kB) (20.9 kB)

Vyhlásenie o výkone odborného dozoru na jednoduchej stavbe a pri odstránení stavby
 Vyhlasenie_o_vykone_odborneho_dozoru_na_jednoduchej_stavbe_a_pri_odstraneni_stavby.docx (23 kB) (23 kB)

 Vyhlasenie_o_vykone_odborneho_dozoru_na_jednoduchej_stavbe_a_pri_odstraneni_stavby.odt (11.4 kB) (11.4 kB)

Žiadosť o povolenie k odstráneniu stavby
 Ziadost_o_povolenie_k_odstraneniu_stavby.docx (25.8 kB) (25.8 kB)

 Ziadost_o_povolenie_k_odstraneniu_stavby.odt (21.4 kB) (21.4 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
 Ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokoncenim.docx (24.8 kB) (24.8 kB)

 Ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokoncenim.odt (19.5 kB) (19.5 kB)

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
 Ziadost_o_predlzenie_lehoty_vystavby.docx (23.8 kB) (23.8 kB)

 Ziadost_o_predlzenie_lehoty_vystavby.odt (18.7 kB) (18.7 kB)

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 Ziadost_o_predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.docx (24 kB) (24 kB)

 Ziadost_o_predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.odt (18.2 kB) (18.2 kB)

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby
 Ziadost_o_predlzenie_platnosti_uzemneho_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby.docx (24.8 kB) (24.8 kB)

 Ziadost_o_predlzenie_platnosti_uzemneho_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby.odt (20.8 kB) (20.8 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu
 Ziadost_o_stavebne_povolenie_na_stavbu.docx (27.5 kB) (27.5 kB)

 Ziadost_o_stavebne_povolenie_na_stavbu.odt (23.6 kB) (23.6 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie na stavebné úpravy bytu
 Ziadost_o_stavebne_povolenie_na_stavebne_upravy_bytu.docx (25.6 kB) (25.6 kB)

 Ziadost_o_stavebne_povolenie_na_stavebne_upravy_bytu.odt (20.3 kB) (20.3 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie na záhradkársku chatu
 Ziadost_o_stavebne_povolenie_na_zahradkarsku_chatu.docx (25.2 kB) (25.2 kB)

 Ziadost_o_stavebne_povolenie_na_zahradkarsku_chatu.odt (20.8 kB) (20.8 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu malého zdroja znečistenia ovzdušia
 Ziadost_o_vydanie_suhlasu_maleho_zdroja_znecistenia_ovzdusia.docx (24.9 kB) (24.9 kB)

 Ziadost_o_vydanie_suhlasu_maleho_zdroja_znecistenia_ovzdusia.odt (22.5 kB) (22.5 kB)

Žiadosť o povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím
 ziadost_o_vyhradene_parkovacie_miesto.docx (18.9 kB) (18.9 kB)

 ziadost_o_vyhradene_parkovacie_miesto.odt (9 kB) (9 kB)

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie - rozkopávka
 ziadost_o_povolenie_zvlastneho_uzivania_mk_rozkopavka-1.docx (21.1 kB) (21.1 kB)

 ziadost_o_povolenie_zvlastneho_uzivania_mk_rozkopavka-1.odt (10.6 kB) (10.6 kB)

Písomný záväzok - formulár
 _pisomny_zavazok-1.docx (18.1 kB) (18.1 kB)

 _pisomny_zavazok-1.odt (8.7 kB) (8.7 kB)

Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu
 ziadost__pripojenie.docx (18.1 kB) (18.1 kB)

 ziadost__pripojenie.odt (9 kB) (9 kB)

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie
 ziadost_vjazd-1.docx (18.3 kB) (18.3 kB)

 ziadost_vjazd-1.odt (9 kB) (9 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku miestnej komunikácie
 ziadost_o_vydanie_povolenia_na_uzavierku_mk-1.docx (18 kB) (18 kB)

 ziadost_o_vydanie_povolenia_na_uzavierku_mk-1.odt (8.8 kB) (8.8 kB)

Požiadavkový list
 poziadavkovy__list-1.docx (18.8 kB) (18.8 kB)

 poziadavkovy__list-1.odt (8.8 kB) (8.8 kB)

Žiadosť o vydanie určenia na použitie dopravných značiek a dopravných zariadení
 ziadost-o-vydanie-urcenia-na-pouzitie-dznaciek_a_dzariadeni-1.docx (18.1 kB) (18.1 kB)

 ziadost-o-vydanie-urcenia-na-pouzitie-dznaciek_a_dzariadeni-1.odt (8.8 kB) (8.8 kB)

Žiadosť o povolenie na užívanie verejného priestranstva na umiestnenie stavebného lešenia, skládky materiálu, zariadenia staveniska, stavebného kontajnera a pod.
 ziadost_o_uzivanie_vp_lesenie_skladka_zar_staveniska_a_pod-1.docx (18.1 kB) (18.1 kB)

 ziadost_o_uzivanie_vp_lesenie_skladka_zar_staveniska_a_pod-1.odt (8.3 kB) (8.3 kB)

Žiadosť o povolenie na užívanie verejného priestranstva na umiestnenie vystavovaného tovaru pred prevádzkou
 ziadost_o_uzivanie_vp_tovar.docx (16.8 kB) (16.8 kB)

 ziadost_o_uzivanie_vp_tovar.odt (7.7 kB) (7.7 kB)

Žiadosť o povolenie užívania verejného priestranstva - tabuľa v tvare A
 ziadost_o_uzivanie_vp_rekl_zar.docx (17.1 kB) (17.1 kB)

 ziadost_o_uzivanie_vp_rekl_zar.odt (7.9 kB) (7.9 kB)

Žiadosť o povolenie na užívanie verejného priestranstva na umiestnenie exteriérového sedenia (terasy)
 ziadost_o_uzivanie_vp_exterierove_sedenie-1.docx (16 kB) (16 kB)

 ziadost_o_uzivanie_vp_exterierove_sedenie-1.odt (6.6 kB) (6.6 kB)

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie
 ziadost_o_povolenie_na_zvlastne_uzivanie_mk-2.docx (19.6 kB) (19.6 kB)

 ziadost_o_povolenie_na_zvlastne_uzivanie_mk-2.odt (8.8 kB) (8.8 kB)

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie na umiestnenie letného posedenia
 ziadost_o_zvlastne_uzivanie_umiestnenie_exterieroveho_sedenia.docx (16.2 kB) (16.2 kB)

 Ziadost_o_zvlastne_uzivanie_umiestnenie_exterieroveho_sedenia.odt (18.1 kB) (18.1 kB)

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie na umiestnenie prenosného reklamného zariadenia typu „A“
 ziadost_o_zvlastne_uzivanie_reklamne_zariadenie-1.docx (16.6 kB) (16.6 kB)

 ziadost_o_zvlastne_uzivanie_reklamne_zariadenie-1.odt (7.3 kB) (7.3 kB)

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie na umiestnenie vystavovaného tovaru pred prevádzkou
 ziadost_o_zvlastne_uzvanie_tovar.docx (16.4 kB) (16.4 kB)

 ziadost_o_zvlastne_uzvanie_tovar.odt (7.1 kB) (7.1 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 ohlasenie_drobnej_stavby11[1].docx (39.9 kB) (39.9 kB)

 ohlasenie_drobnej_stavby11[1].odt (17 kB) (17 kB)

Prehlásenie o vykonaní odborného dozoru nad drobnou stavbou
 prehlasenie_o_vykonani_odborneho_dozoru_nad_drobnou_stavbou[2].docx (18.3 kB) (18.3 kB)

 prehlasenie_o_vykonani_odborneho_dozoru_nad_drobnou_stavbou-2-.odt (6.5 kB) (6.5 kB)

Ohlásenie drobnej stavby - vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky
 Ohlásenie_ drobnej_ stavby_ vodovodnej_alebo_ kanalizačnej_pripojky.docx (36.9 kB) (36.9 kB)

 Ohlasenie_drobnej_stavby_vodovodnej_alebo_kanalizacnej_pripojky.odt (18.4 kB) (18.4 kB)

Ohlásenie odstránenia drobnej stavby
 ohlasenie_odstranenia_drobnej_stavby.docx (23.9 kB) (23.9 kB)

 ohlasenie_odstranenia_drobnej_stavby.odt (11.9 kB) (11.9 kB)

Ohlásenie stavebných úprav
 ohlasenie_stavebnych_uprav1[1].docx (18.8 kB) (18.8 kB)

 ohlasenie_stavebnych_uprav1[1].odt (10.8 kB) (10.8 kB)

Ohlásenie udržiavacích prác
 Ohlasenie_udrziavacich_prac.docx (19.5 kB) (19.5 kB)

 Ohlasenie_udrziavycich_prac.odt (9.3 kB) (9.3 kB)

Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej je najväčšia informačná plocha menšia ako 3 m2
 ohlasenie_reklamnej_stavby_na_ktorej_je_najvacsia_inform_plocha_mensia_ako_3m2[1].docx (25.8 kB) (25.8 kB)

 ohlasenie_reklamnej_stavby_na_ktorej_je_najvacsia_inform_plocha_mensia_ako_3m2[1].odt (12 kB) (12 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m²
 ziadost_o_stavebne_povolenie_reklamnej_stavby_najvacsia_informacna_plocha_ma_velkost_od_3_m2[1].docx (30.9 kB) (30.9 kB)

 ziadost_o_stavebne_povolenie_reklamnej_stavby_najvacsia_informacna_plocha_ma_velkost_od_3_m2[1].odt (21.1 kB) (21.1 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m²
 navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_na_reklamnu_stavbu[1].docx (23.3 kB) (23.3 kB)

 navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_na_reklamnu_stavbu[1].odt (11.8 kB) (11.8 kB)

Ohlásenie prác na odstránení poruchy
 formular_ohlasenie_prac_na_odstraneni_poruchy.docx (20.6 kB) (20.6 kB)

 formular_ohlasenie_prac_na_odstraneni_poruchy.odt (17.7 kB) (17.7 kB)

Odbor životného prostredia

Oznámenie nezákonne umiestneného odpadu
 oznamenie_nezakonne_umiestneneho_odpadu_GDPR_2018.docx (25.3 kB) (25.3 kB)

 oznamenie_nezakonne_umiestneneho_odpadu_GDPR_2018.odt (18.7 kB) (18.7 kB)

Čestné prehlásenie o kompostovaní
 cestne_prehlasenie_o_kompostovani_GDPR_2018.docx (25.4 kB) (25.4 kB)

 cestne_prehlasenie_o_kompostovani_GDPR_2018.odt (19.5 kB) (19.5 kB)

Oznámenie údajov pre určenie poplatku za znečistenie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
 Oznamenie_udajov_pre_urcenie_poplatku_za_znecistovanie_ovzdusia_MZZO.docx (18.3 kB) (18.3 kB)

 oznamenie_udajov_pre_urcenie_poplatku_za_znecistovanie_ovzdusia_mzzo.odt (20.1 kB) (20.1 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_povolenie_stavby_maleho_zdroja_znecistovania.docx (14.7 kB) (14.7 kB)

 ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_povolenie_stavby_maleho_zdroja_znecistovania.odt (5.7 kB) (5.7 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu s uvedením malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky
 Ziadost_o_vydanie_suhlasu_s_uvedenim_maleho_zdroja_znecistovania_ovzdusia_do_prevadzky.docx (14.6 kB) (14.6 kB)

 ziadost_o_vydanie_suhlasu_s_uvedenim_maleho_zdroja_znecistovania_ovzdusia_do_prevadzky.odt (14.4 kB) (14.4 kB)

Žiadosť o prihlásenie zbernej nádoby na komunálny odpad - fyzická osoba
 ziadost_o_prihlasenie_zbernej_nadoby_fo_2018-3.docx (29 kB) (29 kB)

 ziadost_o_prihlasenie_zbernej_nadoby_fo_2018-3.odt (24.5 kB) (24.5 kB)

Žiadosť o prihlásenie zbernej nádoby na komunálny odpad - právnické a fyzické osoby - podnikatelia
 ziadost_o_prihlasenie_zbernej_nadoby_na_ZKO_PO a podnikatelia_2018.docx (23 kB) (23 kB)

 ziadost_o_prihlasenie_zbernej_nadoby_na_ZKO_PO a podnikatelia_2018.odt (10.4 kB) (10.4 kB)

Žiadosť o úpravu verejnej zelene
 formular_uprava_zelene_2_2019.docx (18.5 kB) (18.5 kB)

 formular_uprava_zelene_2_2019.odt (19.5 kB) (19.5 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
 Ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_drevin upravene.docx (19.7 kB) (19.7 kB)

 Ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_drevin upravene.odt (11.1 kB) (11.1 kB)

Odbor spoločenských služieb

Žiadosť o stravovanie
 ziadost_o_stravovanie.docx (64.9 kB) (64.9 kB)

 ziadost_o_stravovanie.odt (52.9 kB) (52.9 kB)

Michalský jarmok - prihláška - remeselníci
 mj_2019_prihlaska_remeselnici.docx (21 kB) (21 kB)

 mj_2019_prihlaska_remeselnici.odt (23.6 kB) (23.6 kB)

Michalský jarmok - prihláška - komerční predajcovia
 Prihlaska_na_MJ_2019-komercni_predajcovia.docx (24 kB) (24 kB)

 Prihlaska_na_MJ_2019-komercni_predajcovia.odt (23.3 kB) (23.3 kB)

Deň kvetov - prihláška
 Prihlaska_na_Den_kvetov_2019.docx (23.8 kB) (23.8 kB)

 Prihlaska_na_Den_kvetov_2019.odt (24.9 kB) (24.9 kB)

Sociálny taxík - Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
 Potvrdenie_na_socialny_taxik.docx (21.2 kB) (21.2 kB)

 potvrdenie_na_socialny_taxik.odt (7.8 kB) (7.8 kB)

Žiadosť o nájom bytu na Pribinovej ulici
 Ziadost_o_najom_bytu_na_Pribinovej_ulici_v_Hlohovci.docx (44.2 kB) (44.2 kB)

 Ziadost_o_najom_bytu_na_Pribinovej_ulici_v_Hlohovci.odt (26.8 kB) (26.8 kB)

Žiadosti o pridelenie nájomného bytu sociálneho bývania
 ZIADOST_O_PRIDELENIE_NAJOMNEHO_BYTU_socialneho_byvania.docx (35.6 kB) (35.6 kB)

 ZIADOST_O_PRIDELENIE_NAJOMNEHO_BYTU_socialneho_byvania.odt (23.9 kB) (23.9 kB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.docx (63.4 kB) (63.4 kB)

 ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.odt (62.4 kB) (62.4 kB)

Žiadosť o zabezpečenie poskytnutia sociálnej služby
 Ziadost_o_poskytnutie_opa_nova_s_logom_TP-pravnici.docx (210.7 kB) (210.7 kB)

 Ziadost_o_poskytnutie_opa_nova_s_logom_TP-pravnici.odt (34.5 kB) (34.5 kB)

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosť na sociálnu službu
 vyjadrenie_lekara_10_4_2019.docx (14.8 kB) (14.8 kB)

 vyjadrenie_lekara_10_4_2019.odt (7.2 kB) (7.2 kB)

Vyhlásenie o majetku
 Vyhlasenie_o_majetku.docx (15.2 kB) (15.2 kB)

 Vyhlasenie_o_majetku.odt (7.8 kB) (7.8 kB)

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky
 Ziadost_o_poskytnutie_jednorazovej_socialnej_davky.docx (60.5 kB) (60.5 kB)

 Ziadost_o_poskytnutie_jednorazovej_socialnej_davky.odt (39.8 kB) (39.8 kB)

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - Harmonia
 ziadost_o_zabezpecenie_poskytnutia_socialnej_sluzby.docx (26.5 kB) (26.5 kB)

 ziadost_o_zabezpecenie_poskytnutia_socialnej_sluzby.odt (19.9 kB) (19.9 kB)

Oznámenie zámeru konať verejné kultúrne podujatie
 oznamenie_zameru_konat_verejne_kulturne_podujatie.docx (17 kB) (17 kB)

 oznamenie_zameru_konat_verejne_kulturne_podujatie.odt (18.3 kB) (18.3 kB)

Oznámenie o konaní verejného športového podujatia na území mesta Hlohovec
 Oznamenie_zameru_usporiadat_verejne_sportove_podujatie.docx (17.3 kB) (17.3 kB)

 Oznamenie_zameru_usporiadat_verejne_sportove_podujatie.odt (7.8 kB) (7.8 kB)

Oznámenie o určení času predaja alebo prevádzkového času prevádzkarne
 oznamenie_o_urceni_casu_predaja_alebo_prev__casu_prevadzkarne.docx (14.5 kB) (14.5 kB)

 oznamenie_o_urceni_casu_predaja_alebo_prev__casu_prevadzkarne.odt (15.3 kB) (15.3 kB)

Oznámenie - jednorazové predĺženie prevádzkového času
 oznamenie_jednorazove_predlzenie_prev_casu_tlacivo_platne_od_1_1_2018.docx (16.1 kB) (16.1 kB)

 oznamenie_jednorazove_predlzenie_prev_casu_tlacivo_platne_od_1_1_2018.odt (6.6 kB) (6.6 kB)

Oznámenie o zrušení prevádzkarne
 oznamenie_o_zruseni_prevadzkarne.docx (14.5 kB) (14.5 kB)

 oznamenie_o_zruseni_prevadzkarne.odt (14.9 kB) (14.9 kB)

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
 ziadost_o_zapis_do_evidencie_samostatne_hospodariacich_rolnikov.docx (19.2 kB) (19.2 kB)

 ziadost_o_zapis_do_evidencie_samostatne_hospodariacich_rolnikov.odt (10.7 kB) (10.7 kB)

Výber z číselníka SK NACE pre činnosti SHR (samostatne hospodáriacich roľníkov
 SHR_NACE_vyber_z_ciselnika.pdf (272.1 kB) (272.1 kB)

Žiadosť o predaj na trhovom mieste
 ziadost_o_predaj_na_trhovom_mieste_v_m_c_Sulekovo.docx (18.3 kB) (18.3 kB)

 ziadost_o_predaj_na_trhovom_mieste_v_m_c_Sulekovo.odt (18.5 kB) (18.5 kB)

Čestné vyhlásenie k používaniu elektronickej registračnej pokladnice
 cestne_vyhlasenie_trhovy_poriadok.docx (13.6 kB) (13.6 kB)

 cestne_vyhlasenie_trhovy_poriadok.odt (5.8 kB) (5.8 kB)

Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania

Žiadosť o stanovisko mesta Hlohovec na umiestnenie samostatne stojaceho reklamného zariadenia a tovaru
 tlacivo_ziadost_o_stanovisko_mesta_hlohovec_na_umiestnenie_aciek_a_tovaru.docx (26.1 kB) (26.1 kB)

 tlacivo_ziadost_o_stanovisko_mesta_hlohovec_na_umiestnenie_aciek_a_tovaru.odt (22.5 kB) (22.5 kB)

Žiadosť o stanovisko mesta Hlohovec na umiestnenie reklamnej stavby
 tlacivo_ziadost_o_stanovisko_mesta_hlohovec_na_umiestnenie_reklamnej_stavby.docx (24.6 kB) (24.6 kB)

 tlacivo_ziadost_o_stanovisko_mesta_hlohovec_na_umiestnenie_reklamnej_stavby.odt (17.6 kB) (17.6 kB)

Žiadosť o stanovisko mesta Hlohovec na umiestnenie exteriérového sedenia (terasy)
 tlacivo_ziadost_o_stanovisko_mesta_hlohovec_na_umiestnenie_teras.docx (24.7 kB) (24.7 kB)

 tlacivo_ziadost_o_stanovisko_mesta_hlohovec_na_umiestnenie_teras.odt (19 kB) (19 kB)

Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie - fyzická osoba
 ziadost_o_upi_fo.docx (17.2 kB) (17.2 kB)

 ziadost_o_upi_fo.odt (8.8 kB) (8.8 kB)

Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie - právnická osoba
 ziadosť_o_upi po.docx (14.5 kB) (14.5 kB)

 ziadosť_o_upi po.odt (6.8 kB) (6.8 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska mesta Hlohovec - fyzická osoba
 ziadost_o_zavazne_stanovisko_fo.docx (18.8 kB) (18.8 kB)

 ziadost_o_zavazne_stanovisko_fo.odt (26.3 kB) (26.3 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska mesta Hlohovec - právnická osoba
 ziadost_o_zavazne stanovisko_ po.docx (17 kB) (17 kB)

 ziadost_o_zavazne stanovisko_ po.odt (7.8 kB) (7.8 kB)

Odbor organizačný a informatiky

Žiadosť o prístup k archívnym dokumentom
 ziadost_o_pristup_k_predarchivnej_uschove_registraturnych_zaznamov.docx (16.8 kB) (16.8 kB)

 ziadost_o_pristup_k_predarchivnej_uschove_registraturnych_zaznamov.odt (17.4 kB) (17.4 kB)

Kancelária primátora

Žiadosť o nahliadnutie do kroniky
 Ziadost_o_nahliadnutie_do_kroniky.docx (17.8 kB) (17.8 kB)

 ziadost_o_nahliadnutie_do_kroniky.odt (5.6 kB) (5.6 kB)6476398

Úvodná stránka