Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Formuláre a tlačivá

Odbor ekonomický

SPOLOČNÉ POUČENIE NA VYPLNENIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA
 Poucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf (250.6 kB) (250.6 kB)

 
POTVRDENIE O PODANÍ DAŇOVÉHO PRIZNANIA
 Potvrdenie_o_podani_priznania.pdf (127.1 kB) (127.1 kB)

 
ROK 2015 - VZOR daňového priznania k dani z nehnuteľností - FO a PO

strany 2-5 sa prikladajú v závislosti od typu dane z nehnuteľnosti (2-pozemok, 3-stavba jeden účel, 4-stavba viac účelov, 5-byty a nebytové priestory)
 Dan_z_nehnutelnosti.pdf (3.7 MB) (3.7 MB)

 
ROK 2015 - VZOR priznania k dani za psa - FO a PO
 Dan_za_psa.pdf (939 kB) (939 kB)

 
Žiadosť o zníženie dane za psa
 ziadost_o_znizenie_dane_za_psa.pdf (117.5 kB) (117.5 kB)

 
ROK 2015 - VZOR daňového priznania za predajné automaty - FO a PO
 Dan_za_predajne_automaty.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
ROK 2015 - VZOR daňového priznania za nevýherné hracie prístroje - FO a PO
 Dan_za_nevyherne_hracie_pristroje.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
ARCHÍV - VZOR daňového priznania platný do roku 2014 - FO
 Vzor_danove_priznanie_k_daniam_vseobecne_FO.pdf (4.5 MB) (4.5 MB)

 
ARCHÍV - VZOR daňového priznania platný do roku 2014 - PO
 Vzor_danove_priznanie_k_daniam_vseobecne_PO.pdf (4.6 MB) (4.6 MB)

 
Priznanie k dani za ubytovanie
 priznanie_dan_za_ubytovanie_2017.docx (26.8 kB) (26.8 kB)

 
 priznanie_dan_za_ubytovanie_2017.pdf (312.4 kB) (312.4 kB)

 
Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Ziadost_ o_ znizenie_ alebo_ odpustenie_ poplatku.pdf (202.1 kB) (202.1 kB)

 
Žiadosť o preúčtovanie preplatku daní alebo miestneho poplatku za komunálne odpady
 Ziadost_o_preuctovanie_nove_tlacivo_pre_KO_a_dan.pdf (161.8 kB) (161.8 kB)

 
Žiadosť o vrátenie preplatku daní alebo miestneho poplatku za komunálne odpady - fyzické i právnické osoby
 Ziadost_o_vratenie_nove_tlacivo_pre_KO_a_dan.pdf (175.6 kB) (175.6 kB)

 
Oznámenie - priznanie k miestnemu poplatku za komunálne odpady
 Oznamenie_priznanie_k_miestnemu_poplatku_za_komunalne_odpady.docx (17.4 kB) (17.4 kB)

 
 Oznamenie_priznanie_k_miestnemu_poplatku_za_komunalne_odpady.pdf (147.8 kB) (147.8 kB)

 
Dohoda o spoločnom užívaní smetnej nádoby
 Dohoda-o-spolocnom-uzivani-zbernej-nadoby-2016.docx (16.8 kB) (16.8 kB)

 
 Dohoda-o-spolocnom-uzivani-zbernej-nadoby-2016.pdf (126.4 kB) (126.4 kB)

 
Žiadosť vlastníka nehnuteľnosti o vyrúbenie poplatku
 Ziadost_vlastnika_nehnutelnosti.docx (15.5 kB) (15.5 kB)

 
 Ziadost_vlastnika_nehnutelnosti.pdf (171.9 kB) (171.9 kB)

 

Odbor právny a klientskych služieb

Žiadosť o zaradenie do systému SMS notifikácií
 Ziadost_o_zaradenie_do_systemu_SMS_notifikácii_KC.docx (42.8 kB) (42.8 kB)

 
 Ziadost_o_zaradenie_do_systemu_SMS_notifikácii_KC.pdf (162.1 kB) (162.1 kB)

 
Žiadosť o vyradenie zo systému SMS notifikácií
 Ziadost_o_vyradenie_zo_systemu_SMS_notifikácii_KC.docx (32.4 kB) (32.4 kB)

 
 Ziadost_o_vyradenie_zo_systemu_SMS_notifikácii_KC.pdf (124.7 kB) (124.7 kB)

 
Žiadosť o povolenie použiť erb mesta Hlohovec
 ziadost_o_povolenie_pouzit_erb_vzor.rtf (35.2 kB) (35.2 kB)

 
Žiadosť o sprístupnenie informácie v zmysle infozákona
 ziadost_o_spristupnenie_informacie.docx (13.9 kB) (13.9 kB)

 
 ziadost_o_spristupnenie_informacie.pdf (161.3 kB) (161.3 kB)

 
Žiadosť o povolenie použiť erb/logo mesta Hlohovec
 ziadost_o_povolenie_pouzit_logo_erb.rtf (37.1 kB) (37.1 kB)

 
Oznámenie zhromaždenia
 oznamenie_zhromazdenia.rtf (35.1 kB) (35.1 kB)

 
Prihlásenie na trvalý pobyt
 suhlas_s_prihlasenim_obcana_na_pobyt.pdf (55.5 kB) (55.5 kB)

 
Prihlásenie na prechodný pobyt
 prihlasovaci_listok_na_prechodny_pobyt.pdf (118.8 kB) (118.8 kB)

 
Zrušenie trvalého pobytu
 odhlasovaci_listok_z_trvaleho_pobytu.pdf (113.8 kB) (113.8 kB)

 
Zrušenie trvalého pobytu
 navrh_na_zrusenie_trvaleho_pobytu.docx (17.9 kB) (17.9 kB)

 
 navrh_na_zrusenie_trvaleho_pobytu.pdf (133.6 kB) (133.6 kB)

 
Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla
 Ziadost_o_urcenie_supisneho_cisla_a_orientacneho_cisla.docx (16.1 kB) (16.1 kB)

 
Žiadosť o zmenu súpisného alebo orientačného čísla
 Ziadost_o_zmenu_supisneho_cisla_a_orientacneho_cisla.docx (15.9 kB) (15.9 kB)

 
Žiadosť o zrušenie súpisného alebo orientačného čísla
 Ziadost_o_zrusenie_supisneho_cisla_a_orientacneho_cisla.docx (15.8 kB) (15.8 kB)

 

Odbor majetku mesta

Žiadosť o zmenu - Cintorín virtuálne
 cintorin_virtualne_ziadost_o_zmenu.docx (23.8 kB) (23.8 kB)

 
Žiadosť o zmenu - Cintorín virtuálne
 cintorin_virtualne_ziadost_o_zmenu.pdf (243.5 kB) (243.5 kB)

 
Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti (pozemok, stavba)
 OMM_ziadost_o_prenajom.docx (15.1 kB) (15.1 kB)

 
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti (pozemok, stavba)
 OMM_ziadost_o_odkupenie.docx (15.4 kB) (15.4 kB)

 
Všeobecný súhlas so spracovaním osobných údajov
 OMM_vseobecny_suhlas_so_spracovanim_OU.docx (14.4 kB) (14.4 kB)

 

Odbor výstavby

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
 Navrh_na_povolenie_zmeny_v_uzivani_stavby.docx (23.3 kB) (23.3 kB)

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.docx (23.3 kB) (23.3 kB)

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na záhradkársku chatu
 Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_na_zahradkarsku_chatu_.docx (22 kB) (22 kB)

 
Návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu
 Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia_na_stavbu.docx (25.2 kB) (25.2 kB)

 
Ohlásenie jednoduchej stavby
 Ohlasenie_jednoduchej_stavby.docx (24.2 kB) (24.2 kB)

 
Vyhlásenie o výkone odborného dozoru na jednoduchej stavbe a pri odstránení stavby
 Vyhlasenie_o_vykone_odborneho_dozoru_na_jednoduchej_stavbe_a_pri_odstraneni_stavby.docx (20.7 kB) (20.7 kB)

 
Žiadosť o povolenie k odstráneniu stavby
 Ziadost_o_povolenie_k_odstraneniu_stavby.docx (22.8 kB) (22.8 kB)

 
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
 Ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokoncenim.docx (22 kB) (22 kB)

 
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
 Ziadost_o_predlzenie_lehoty_vystavby.docx (21.3 kB) (21.3 kB)

 
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 Ziadost_o_predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.docx (21.6 kB) (21.6 kB)

 
Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby
 Ziadost_o_predlzenie_platnosti_uzemneho_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby.docx (22.3 kB) (22.3 kB)

 
Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu
 Ziadost_o_stavebne_povolenie_na_stavbu.docx (25.1 kB) (25.1 kB)

 
Žiadosť o stavebné povolenie na stavebné úpravy bytu
 Ziadost_o_stavebne_povolenie_na_stavebne_upravy_bytu.docx (23.3 kB) (23.3 kB)

 
Žiadosť o stavebné povolenie na záhradkársku chatu
 Ziadost_o_stavebne_povolenie_na_zahradkarsku_chatu.docx (22.4 kB) (22.4 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu malého zdroja znečistenia ovzdušia
 Ziadost_o_vydanie_suhlasu_maleho_zdroja_znecistenia_ovzdusia.docx (22.6 kB) (22.6 kB)

 
Žiadosť o povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím
 Ziadost_o_vyhradene_parkovacie_miesto.rtf (46.3 kB) (46.3 kB)

 
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie - rozkopávka
 Ziadost_o_povolenie_zvlastneho_uzivania_MK.rtf (52.9 kB) (52.9 kB)

 
Písomný záväzok - formulár
 formular_pisomny_zavazok.rtf (43.1 kB) (43.1 kB)

 
Žiadosť o povolenie na užívanie verejného priestranstva na umiestnenie vystavovaného tovaru pred prevádzkou
 žiadosť o užívanie vp 02 12.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

 
Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu
 ZIADOST_ PRIPOJENIE.rtf (43.6 kB) (43.6 kB)

 
Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie
 ZIADOST_VJAZD.rtf (42.9 kB) (42.9 kB)

 
Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku miestnej komunikácie
 ziadost_o_vydanie_povolenia_na_uzavierku_MK.rtf (36.9 kB) (36.9 kB)

 
Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie na umiestnenie letného posedenia
 ziadost_o_zvlastne_uzivanie_miest._kom._na_umiestnenie_let._posedenia.rtf (40.2 kB) (40.2 kB)

 
Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie
 ZIADOST_ZVU.rtf (43.8 kB) (43.8 kB)

 
Žiadosť o vydanie určenia na použitie dopravných značiek a dopravných zariadení
 Ziadosť-o-vydanie-urcenia-na-pouzitie-Dznaciek_a_Dzariadeni.docx (16 kB) (16 kB)

 
 Ziadosť-o-vydanie-urcenia-na-pouzitie-Dznaciek_a_Dzariadeni.pdf (211.9 kB) (211.9 kB)

 
Požiadavkový list
 vzor_poziadavkovy_ list.rtf (51.4 kB) (51.4 kB)

 
Žiadosť o povolenie užívania verejného priestranstva - tabuľa v tvare A
 Ziadost_o_povolenie_uzivania_verejneho_priestanstva_ tabula_v_tvare_A.docx (14.5 kB) (14.5 kB)

 
Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie na umiestnenie prenosného reklamného zariadenia typu „A“
 Ziadost_o_ZVU_prenosne_reklamne_zariadenie.docx (17.8 kB) (17.8 kB)

 
 Ziadost_o_ZVU_prenosne_reklamne_zariadenie.pdf (179.2 kB) (179.2 kB)

 
Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie na umiestnenie vystavovaného tovaru pred prevádzkou
 Ziadost_o_ZVU_vystavenie_tovaru.docx (15.9 kB) (15.9 kB)

 
 Ziadost_o_ZVU_vystavenie_tovaru.pdf (131.5 kB) (131.5 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby
 ohlasenie_drobnej_stavby11.docx (26.9 kB) (26.9 kB)

 
Prehlásenie o vykonaní odborného dozoru nad drobnou stavbou
 prehlasenie_o_vykonani_odborneho_dozoru_nad_drobnou_stavbou[2].docx (18.3 kB) (18.3 kB)

 
 prehlasenie_o_vykonani_odborneho_dozoru_nad_drobnou_stavbou[2].pdf (114.2 kB) (114.2 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby - vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky
 ohlasenie_drobnej_stavby_vodovodnej_alebo_kanalizacnej_pripojky1[1].docx (26.2 kB) (26.2 kB)

 
 ohlasenie_drobnej_stavby_vodovodnej_alebo_kanalizacnej_pripojky1[1].pdf (151.1 kB) (151.1 kB)

 
Ohlásenie odstránenia drobnej stavby
 ohlasenie_odstranenia_drobnej_stavby.docx (19.7 kB) (19.7 kB)

 
 ohlasenie_odstranenia_drobnej_stavby.pdf (130.3 kB) (130.3 kB)

 
Ohlásenie stavebných úprav
 ohlasenie_stavebnych_uprav1.rtf (45.2 kB) (45.2 kB)

 
Ohlásenie udržiavacích prác
 ohlasenie_udrziavacich_prac2.rtf (43.7 kB) (43.7 kB)

 
Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej je najväčšia informačná plocha menšia ako 3 m2
 Ohlasenie_reklamnej_stavby_na_ktorej_je_navacsia_inform_plocha_mensia_ako_3m2.docx (23 kB) (23 kB)

 
Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m²
 Ziadost_o_stavebne_povolenie_reklamnej_stavby_najvacsia_informacna_plocha_ma_velkost_od_3 m2.docx (27.5 kB) (27.5 kB)

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m²
 Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_na_reklamnu_stavbu.docx (20.4 kB) (20.4 kB)

 
ŠFRB - FO - Kúpa bytu v bytovom alebo rodinnom dome
 FO_Kupa_bytu_v_bytovom_alebo_rodinnom_dome.rtf (325.4 kB) (325.4 kB)

 
ŠFRB - FO - Obnova bytovej budovy rodinný dom
 FO_Obnova_bytovej_budovy_rodinny_dom.rtf (312.2 kB) (312.2 kB)

 
ŠFRB - FO - Vystavba bytu v bytovom alebo rodinnom dome
 FO_Vystavba_bytu_v_bytovom_alebo_rodinnom_dome.rtf (368.4 kB) (368.4 kB)

 
ŠFRB - PO - Obnova bytovej budovy bytový dom
PO - právnicka osoba
 PO_Obnova_bytovej_budovy_bytovy_dom.rtf (192.6 kB) (192.6 kB)

 
ŠFRB - PO - Obnova zariadenia sociálnych služieb
 PO_Obnova_zariadenia_socialnych_sluzieb.rtf (160.6 kB) (160.6 kB)

 
ŠFRB - PO - Prílohy - Žiadosť o poskytnutie úveru - zateplovanie bytovej budovy
 PO_Prilohy_ziadosť_o_poskytnutie_uveru_zateplovanie_bytovej_budovy.rtf (221.1 kB) (221.1 kB)

 
ŠFRB - PO - Výstavba bytu v bytovom a rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome
 PO_Vystavba_bytu_v_bytovom_a_rodinnom_dome_alebo_v_polyfunkcnom_dome.rtf (121.3 kB) (121.3 kB)

 
ŠFRB - PO - Výstavba bytu v bytovom dome v polyfunkčnom a rodinnom dome
 PO_Vystavba_bytu_v_bytovom_dome_v_polyfunkcnom_a_rodinnom_dome.rtf (118.7 kB) (118.7 kB)

 
ŠFRB - PO - Výstavba nájomného bytu
 PO_Vystavba_najomneho_bytu.rtf (149.9 kB) (149.9 kB)

 
ŠFRB - PO - Výstavba (prestavba), dostavba zariadenia sociálnych služieb alebo prestavba z nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb
 PO_Vystavba_prestavba_dostavba_zariadenia_socialnych_sluzieb.rtf (123.9 kB) (123.9 kB)

 
ŠFRB - Správca - Obnova bytovej budovy - zoznam dokladov
 Spravca_obnova_bytovej_budovy_zoznam_dokladov.rtf (243.5 kB) (243.5 kB)

 
ŠFRB - Správca - Postup pri podávaní žiadosti na zateplenie a obnovu bytovej budovy
 Postup_pri_podavani_ziadosti_na_zateplenie_a_obnovu_bytovej_budovy.rtf (32.8 kB) (32.8 kB)

 
Ohlásenie prác na odstránení poruchy
 formular_ohlasenie_prac_na_odstraneni_poruchy.rtf (44.3 kB) (44.3 kB)

 

Odbor životného prostredia

Oznámenie nezákonne umiestneného odpadu
 Oznámenie nezákonne umiestneného odpadu.docx (24.4 kB) (24.4 kB)

 
 Oznámenie nezákonne umiestneného odpadu.pdf (184.1 kB) (184.1 kB)

 
Čestné prehlásenie o kompostovaní
 Čestné prehlásenie o kompostovaní.docx (24.5 kB) (24.5 kB)

 
 Čestné prehlásenie o kompostovaní.pdf (127.4 kB) (127.4 kB)

 
Oznámenie údajov pre určenie poplatku za znečistenie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
 Oznamenie_udajov_pre_urcenie_poplatku_za_znecistovanie_ovzdusia_MZZO.docx (18.3 kB) (18.3 kB)

 
 Oznamenie_udajov_pre_urcenie_poplatku_za_znecistovanie_ovzdusia_MZZO.pdf (138.8 kB) (138.8 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_povolenie_stavby_maleho_zdroja_znecistovania.docx (14.7 kB) (14.7 kB)

 
 ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_povolenie_stavby_maleho_zdroja_znecistovania.pdf (123.1 kB) (123.1 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu s uvedením malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky
 Ziadost_o_vydanie_suhlasu_s_uvedenim_maleho_zdroja_znecistovania_ovzdusia_do_prevadzky.docx (14.6 kB) (14.6 kB)

 
 ziadost_o_vydanie_suhlasu_s_uvedenim_maleho_zdroja_znecistovania_ovzdusia_do_prevadzky.pdf (123.5 kB) (123.5 kB)

 
Žiadosť o prihlásenie zbernej nádoby na komunálny odpad - fyzická osoba
 ziadost_o_prihlasenie_zbernej_nadoby_2017.docx (25.5 kB) (25.5 kB)

 
 ziadost_o_prihlasenie_zbernej_nadoby_2017.pdf (179.9 kB) (179.9 kB)

 
Žiadosť o prihlásenie zbernej nádoby na komunálny odpad - právnické a fyzické osoby - podnikatelia
 ziadost_o_prihlasenie_zbernej_nadoby_na_KO_PO_a_FO_2017.docx (20 kB) (20 kB)

 
 ziadost_o_prihlasenie_zbernej_nadoby_na_KO_PO_a_FO_2017.pdf (128.6 kB) (128.6 kB)

 
Žiadosť o úpravu verejnej zelene
 FORMULAR_ziadost_Zasah_do zelene.docx (20.3 kB) (20.3 kB)

 
 FORMULAR_ziadost_Zasah_do zelene.pdf (151.1 kB) (151.1 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
 ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_drevin-3.docx (17.3 kB) (17.3 kB)

 

Odbor spoločenských služieb

Prihláška na Deň kvetov
 Prihlaska_den_kvetov.docx (19.3 kB) (19.3 kB)

 
 Prihlaska_den_kvetov.pdf (203.4 kB) (203.4 kB)

 
Prihláška na Michalský jarmok - komerční predajcovia
 mj_2018_prihlaska_komercni_predajcovia.docx (20.1 kB) (20.1 kB)

 
 mj_2018_prihlaska_komercni_predajcovia.pdf (279.9 kB) (279.9 kB)

 
Prihláška na Michalský jarmok - remeslá
 mj_2018_prihlaska_remesla.docx (18.7 kB) (18.7 kB)

 
 mj_2018_prihlaska_remesla.pdf (261.3 kB) (261.3 kB)

 
Sociálny taxík - Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
 Potvrdenie_na_socialny_taxik.docx (21.2 kB) (21.2 kB)

 
 Potvrdenie_na_socialny_taxik.pdf (167.2 kB) (167.2 kB)

 
Žiadosť o nájom bytu na Pribinovej ulici
 ziadost_o_najom_bytu_na_pribinovej_ulici_v_hlohovci.docx (43.7 kB) (43.7 kB)

 
 ziadost_o_najom_bytu_na_pribinovej_ulici_v_hlohovci.pdf (267.6 kB) (267.6 kB)

 
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.docx (20 kB) (20 kB)

 
 ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.pdf (242 kB) (242 kB)

 
Žiadosť o zabezpečenie poskytnutia sociálnej služby
 Ziadost_o_zabezpecenie_poskytnutia_socialnej_sluzby.docx (26.5 kB) (26.5 kB)

 
 Ziadost_o_zabezpecenie_poskytnutia_socialnej_sluzby.pdf (179.7 kB) (179.7 kB)

 
Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosť na sociálnu službu
 Vyjadrenie_lekara.docx (14.7 kB) (14.7 kB)

 
Vyhlásenie o majetku
 Vyhlasenie_o_majetku.pdf (46.8 kB) (46.8 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky
 Ziadost_o_poskytnutie_jednorazovej_socialnej_davky.docx (46.9 kB) (46.9 kB)

 
 Ziadost_o_poskytnutie_jednorazovej_socialnej_davky.pdf (449.9 kB) (449.9 kB)

 
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - Harmonia
 ziadost_o_zabezpecenie_poskytovania_socialnej_sluzby_03_14.rtf (87 kB) (87 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie dotácií v kompetencii MsZ na rok 2017
 Ziadost_o_dotaciu_MsZ_2017.docx (32.7 kB) (32.7 kB)

 
 Ziadost_o_dotaciu_MsZ_2017.pdf (151.2 kB) (151.2 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie dotácií v kompetencii primátora na rok 2017
 Ziadost_o_dotaciu_primator_2017.docx (32.6 kB) (32.6 kB)

 
 Ziadost_o_dotaciu_primator_2017.pdf (149.6 kB) (149.6 kB)

 
Oznámenie zámeru konať verejné kultúrne podujatie
 Oznamenie_zameru_konat_verejne_kulturne_podujatie_2016.docx (17 kB) (17 kB)

 
 Oznamenie_zameru_konat_verejne_kulturne_podujatie_2016.pdf (184.2 kB) (184.2 kB)

 
Oznámenie o konaní verejného športového podujatia na území mesta Hlohovec
 oznamenie_zameru_usporiadat_verejne_sportove_podujatie.rtf (39 kB) (39 kB)

 
Žiadosti o pridelenie nájomného bytu sociálneho bývania
 Ziadost_o_pridelenie_bytu.docx (32.3 kB) (32.3 kB)

 
 Ziadost_o_pridelenie_bytu.pdf (312.7 kB) (312.7 kB)

 
Oznámenie o určení času predaja alebo prevádzkového času prevádzkarne
 oznamenie_o_urceni_casu_predaja_alebo_prev__casu_prevadzkarne.docx (13.8 kB) (13.8 kB)

 
 oznamenie_o_urceni_casu_predaja_alebo_prev__casu_prevadzkarne.pdf (124.2 kB) (124.2 kB)

 
Oznámenie - jednorazové predĺženie prevádzkového času
 oznamenie_jednorazove_predlzenie_prev_casu_tlacivo_platne_od_1_1_2018.docx (16.1 kB) (16.1 kB)

 
 oznamenie_jednorazove_predlzenie_prev_casu_tlacivo_platne_od_1_1_2018.pdf (126.9 kB) (126.9 kB)

 
Oznámenie o zrušení prevádzkarne
 oznamenie_o_zruseni_prevadzkarne.docx (14.5 kB) (14.5 kB)

 
 oznamenie_o_zruseni_prevadzkarne.pdf (124.4 kB) (124.4 kB)

 
Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
 ziadost_o_zapis_do_evidencie_samostatne_hospodariacich_rolnikov.docx (17.4 kB) (17.4 kB)

 
 ziadost_o_zapis_do_evidencie_samostatne_hospodariacich_rolnikov.pdf (178 kB) (178 kB)

 
Výber z číselníka SK NACE pre činnosti SHR (samostatne hospodáriacich roľníkov
 SHR_NACE_vyber_z_ciselnika.pdf (272.1 kB) (272.1 kB)

 
Žiadosť o predaj na trhovom mieste
 Ziadost_o_predaj_na_trhovom_mieste_2014.rtf (42.2 kB) (42.2 kB)

 
Čestné vyhlásenie k používaniu elektronickej registračnej pokladnice
 CESTNE_VYHLASENIE_trhovy_poriadok.rtf (35.7 kB) (35.7 kB)

 

Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania

Žiadosť o stanovisko mesta Hlohovec na umiestnenie samostatne stojaceho reklamného zariadenia a tovaru
 TLACIVO_Ziadost_o_stanovisko_mesta_Hlohovec_na_umiestnenie_Aciek_a_tovaru.docx (24.3 kB) (24.3 kB)

 
 TLACIVO_Ziadost_o_stanovisko_mesta_Hlohovec_na_umiestnenie_Aciek_a_tovaru.pdf (138.6 kB) (138.6 kB)

 
Žiadosť o stanovisko mesta Hlohovec na umiestnenie reklamnej stavby
 TLACIVO_Ziadost_o_stanovisko_mesta_Hlohovec_na_umiestnenie_reklamnej_stavby.docx (22.8 kB) (22.8 kB)

 
 TLACIVO_Ziadost_o_stanovisko_mesta_Hlohovec_na_umiestnenie_reklamnej_stavby.pdf (132.2 kB) (132.2 kB)

 
Žiadosť o stanovisko mesta Hlohovec na umiestnenie exteriérového sedenia (terasy)
 TLACIVO_Ziadost_o_stanovisko_mesta_Hlohovec_na_umiestnenie_teras.docx (22.9 kB) (22.9 kB)

 
 TLACIVO_Ziadost_o_stanovisko_mesta_Hlohovec_na_umiestnenie_teras.pdf (134.8 kB) (134.8 kB)

 
Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie - fyzická osoba
 ziadost_o_UPI_FO.docx (17.2 kB) (17.2 kB)

 
 ziadost_o_UPI_FO.pdf (237 kB) (237 kB)

 
Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie - právnická osoba
 ziadost_o_UPI_PO.docx (14.8 kB) (14.8 kB)

 
 ziadost_o_UPI_PO.pdf (168.3 kB) (168.3 kB)

 
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska mesta Hlohovec - fyzická osoba
 ziadost_o_zavazne_stanovisko_FO.docx (19.5 kB) (19.5 kB)

 
 ziadost_o_zavazne_stanovisko_FO.pdf (237.2 kB) (237.2 kB)

 
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska mesta Hlohovec - právnická osoba
 ziadost_o_zavazne_stanovisko_PO.docx (17.2 kB) (17.2 kB)

 
 ziadost_o_zavazne_stanovisko_PO.pdf (176.8 kB) (176.8 kB)

 

Odbor organizačný a informatiky

Žiadosť o prístup k archívnym dokumentom
 Ziadost_o_pristup_k_predarchivnej_uschove_registraturnych_zaznamov.docx (15.4 kB) (15.4 kB)

 
 Ziadost_o_pristup_k_predarchivnej_uschove_registraturnych_zaznamov.pdf (174.3 kB) (174.3 kB)

 

Kancelária primátora

Žiadosť o nahliadnutie do kroniky
 Ziadost_o_nahliadnutie_do_kroniky.pdf (193.4 kB) (193.4 kB)

 
Žiadosť o nahliadnutie do kroniky
 Ziadost_o_nahliadnutie_do_kroniky.docx (17.8 kB) (17.8 kB)

 


3827237

Úvodná stránka