Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Evidencia bytov

Mesto má vo vlastníctve 144 mestských bytov.

139 nájomných bytov + 2 služobné byty + 3 neodpredané byty v BD. 
 

Nájomné byty
LOKALITA Počet bytov
Svätopeterská 13 34
Pod Beranom 10 14
Bernolákova 9 13
Zámok 3 2
Zámok 4 2
Zámok 12 2
Tehelná 10 2
Zábranie 60 1
Školská 178/9 Šulekovo 7
Šulekovo, Šulekova 35/71A 1
M. R. Štefánika 30 1
Pribinova 104 60
SPOLU 139

 

Služobné byty
LOKALITA Počet bytov
Zámok 7 1
M. R. Štefánika 30 1
SPOLU 2

 

Evidencia a rozhodovanie o pridelení bytov sa riadi: 

Všeobecne záväzným nariadením mesta Hlohovec č. 197 / 2017 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta
a
Všeobecne záväzným nariadením mesta Hlohovec č. 198 / 2017 o postupe vo veciach bytových – sociálne nájomné byty na Svätopeterskej ulici v Hlohovci

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hlohovec č. 235/2018 o nakladaní s nájomnými bytmi na Pribinovej ul. v Hlohovci


 

 


 


6011055

Úvodná stránka