Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Dotácie z rozpočtu mesta

Opis:


Právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ, ktorý má záujem o finančný príspevok z rozpočtu Mesta Hlohovec, postupuje nasledovným spôsobom - prvý kontakt a potrebné informácie získa:

na Mestskom úrade, na odbor spoločenských služieb:
telefonicky - 033/7368208, 033/7368226
oblasť športu - vybavuje Zuzana Raciková / telefonicky
humanitárna a sociálna oblasť - vybavuje PhDr. Henrieta Štefeková
oblasť kultúry - vybavuje Zuzana Raciková

na internete www.hlohovec.sk
 

Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Hlohovec

Občan môže kontaktovať mestský úrad – odbor spoločenských služieb ohľadom možnosti požiadania o finančnú dotáciu z rozpočtu mesta. Dotácie môžu byť poskytnuté na aktivity vo vymedzenom rozsahu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov v nasledovných oblastiach:

- šport,

- humanitárna a sociálna oblasť,

- kultúra.

Spôsob a metodiku poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom sú stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta č. 237/2019,  ktoré je zverejnené na webových stránkach mesta Hlohovec:  www.hlohovec.sk


Súvisiace predpisy: VZN č. 237/2019 (stanovuje spôsob a metodiku poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom)


Tlačivo:            Dotácie v kompetencii primátora mesta:

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Hlohovec v kompetencii primátora - docx
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Hlohovec v kompetencii primátora - PDF


                           Dotácie v kompetencie MsZ:

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Hlohovec v kompetencii MsZ - docx
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Hlohovec v kompetencii MsZ - PDF

 

                           Dotácie energie:

Žiadosť o poskytnutie dotácie na konkrétne akcie z rozpočtu mesta podľa čl. 11 - docx
Žiadosť o poskytnutie dotácie na konkrétne akcie z rozpočtu mesta podľa čl. 11 - PDF


Výzva na predkladanie žiadostí

Prezentácia k dotáciám

 

Kontaktná osoba: Odbor spoločenských služieb, Zuzana Raciková, 033/7368226, č.dv.3/1.p, PhDr. Henrieta Štefeková , 033/7368208, č.dv. KC/0.p


 


6927861

Úvodná stránka