Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Dotácie z rozpočtu mesta

Opis:


Právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ, ktorý má záujem o finančný príspevok z rozpočtu Mesta Hlohovec, postupuje nasledovným spôsobom - prvý kontakt a potrebné informácie získa:

na Mestskom úrade, na odbor spoločenských služieb:
telefonicky - 033/7368208, 033/7368226
oblasť športu - vybavuje Zuzana Raciková / telefonicky
humanitárna a sociálna oblasť - vybavuje PhDr. Henrieta Štefeková
oblasť kultúry - vybavuje Zuzana Raciková

na internete www.hlohovec.sk
 

Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Hlohovec

Občan môže kontaktovať mestský úrad – odbor spoločenských služieb ohľadom možnosti požiadania o finančnú dotáciu z rozpočtu mesta. Dotácie môžu byť poskytnuté na aktivity vo vymedzenom rozsahu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov v nasledovných oblastiach:

- šport,

- humanitárna a sociálna oblasť,

- kultúra.

Spôsob a metodiku poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom sú stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta č. 171/2016,  ktoré je zverejnené na webových stránkach mesta Hlohovec:  www.hlohovec.sk


Súvisiace predpisy: VZN č. 171/2016 (stanovuje spôsob a metodiku poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom)

 

Z dôvodu rozpočtového provízória v súčasnej dobe mesto Hlohovec neposkytuje dotácie z rozpočtu mesta.

 


Tlačivo:            Dotácie v kompetencii primátora mesta:

Tlačivo bude zverejnené po vyhlásení výzvy.


                           Dotácie v kompetencie MsZ:

Tlačivo bude zverejnené po vyhlásení výzvy.

 

 

Kontaktná osoba: Odbor spoločenských služieb, Zuzana Raciková, 033/7368226, č.dv.3/1.p, PhDr. Henrieta Štefeková , 033/7368208, č.dv. KC/0.p


 


5771045

Úvodná stránka