Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Denné centrá

Denné centrum  – poskytuje sociálne  služby v zmysle zákona č. 448/2008Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


V dennom centre  poskytujeme:

- sociálnu službu  fyzickým  osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, fyzické osoby, ktoré sa ocitli v nepriaznivej  sociálnej situácii, fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, fyzické osoby s ťažkým zdravotným  postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo  s vnučkou.


 

Denné centrá

Denné centrum Bereksek

Adresa: Seredská 38, 920 03 Hlohovec, m.č. Šulekovo
Mobil: 0949250522
vedúca: Emília Grütter

 

Denné centrum Peter

Adresa: Svätopeterská 89, 920 01 Hlohovec
Tel.: 0949250535
vedúca: Emília Pereslényová

 

Denné centrum Ruža

Adresa: Vinohradská 9, 920 01 Hlohovec
Tel.: 0949/853759
vedúca: Mária Vidličková

 


6852351

Úvodná stránka