Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Potravinová pomoc - ARCHÍV

Oznamujeme občanom, že všetky potraviny, ktoré pre mesto Hlohovec dodala nezisková organizácia Služby Božieho milosrdenstva Lackov, ktorá koordinovala dodávku potravín v našom regióne, sú už vydané.

 


 

Mesto Hlohovec oznamuje občanom, ktorí majú nárok na potravinovú pomoc a boli zapísaní do zoznamu žiadateľov, že múka a cestoviny sa budú vydávať v Športovej hale na Zábraní posledný krát

dňa 21.09.2011
v čase od 10,00 do 18,00 h.

 

Je potrebné priniesť so sebou občiansky preukaz a zabezpečiť si odvoz! Potravinová pomoc dňa 21.09.2011 nebude vydaná oprávneným žiadateľom, ktorí nepredložili doklady o nároku na túto pomoc na Mestskom úrade.

Prosíme občanov, ktorí majú nárok na potravinovú pomoc, aby pri vydávaní potravín svojím správaním pomohli zachovať pokojný priebeh ich vydávania.

 

 

V Hlohovci dňa 16.09.2011

 


 

Mesto Hlohovec oznamuje občanom, ktorí majú nárok na potravinovú pomoc a boli zapísaní do zoznamu žiadateľov, že múka a cestoviny sa budú vydávať v Športovej hale na Zábraní


dňa 24.08.2011 v čase od 10,00 do 18,00 h.


Je potrebné priniesť so sebou občiansky preukaz a zabezpečiť si odvoz! Potravinová pomoc dňa 24.08.2011 nebude vydaná oprávneným žiadateľom, ktorí nepredložili doklady o nároku na túto pomoc na Mestskom úrade.

Prosíme občanov, ktorí majú nárok na potravinovú pomoc, aby pri vydávaní potravín svojím správaním pomohli zachovať pokojný priebeh ich vydávania.

 

V Hlohovci dňa 22.08.2011
 


 

Zmena - termín 20.8.2011 - zrušený

Potravinová pomoc poskytnutá pre mesto Hlohovec naplánovaná na termíny - piatok 19.8.2011 a sobotu 20.8.2011 bola vydaná (až do vyčerpania aktuálnych zásob) už v piatok 19.8.2011.
Z uvedeného dôvodu sa termín sobota 20.8.2011 určený na vydávanie potravinovej pomoci RUŠÍ.
O vydávaní potravinovej pomoci v termíne 24.8.2011 bude MsÚ občanov informovať.


 

Mesto Hlohovec oznamuje občanom, ktorí majú nárok na potravinovú pomoc, priniesli na Mestský úrad potvrdenie o nároku na potravinovú pomoc a boli zapísaní do zoznamu žiadateľov, že múka a cestoviny sa budú vydávať v Športovej hale na Zábraní nasledovne:

V PIATOK 19.08.2011

PRE ČASŤ PETER A NOVÁ ŠTVRŤ
v čase od 1200 h do 1500 h

PRE ČASŤ MESTO
v čase od 1500 h do 1800 h

V SOBOTU 20.08.2011

v čase od 800 h do 1200 h

Je potrebné priniesť so sebou občiansky preukaz a zabezpečiť si odvoz! Potravinová pomoc v dňoch 19.08. a 20.08.2011 nebude vydaná oprávneným žiadateľom, ktorí nepredložili doklady o nároku na túto pomoc na Mestskom úrade.
Títo občania môžu požiadať o zaradenie do zoznamu v pondelok 22.08.2011 a predložiť príslušné doklady.

Prosíme občanov, ktorí majú nárok na potravinovú pomoc, aby pri vydávaní potravín svojím správaním pomohli zachovať pokojný priebeh ich vydávania.

Ďalšia etapa potravinovej pomoci bude v stredu 24.08.2011. O mieste a čase vydávania potravín budeme občanov včas informovať.

 

V Hlohovci dňa 16.08.2011

 


 

Oznam občanom - Potravinová pomoc
 

Na základe projektu spolufinancovaného Európskou úniou a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou SR sa bude poskytovať potravinová pomoc = bezplatný výdaj potravín pre znevýhodnených občanov a rodiny.
Potravinová pomoc sa poskytuje vo forme bezplatného dodania 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín pre domácnosť.

 

Na potravinovú pomoc majú nárok:

 • fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke,
 • poberatelia dôchodku, ktorých maximálna výška dôchodku nepresahuje 305,00 EUR (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku),
 • osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie),
 • deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách,
 • deti v náhradnej rodinnej starostlivosti,
 • deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti,
 • obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej starostlivosti.
   

Kto chce získať dodávky potravín, musí sa prihlásiť na Mestskom úrade v Hlohovci – Oddelenie spoločenských vecí, 1.posch., č.dv.1, do 08.07.2011 a preukázať sa potvrdením alebo rozhodnutím nasledovne:

 • v prípade detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti predloží k nahliadnutiu rozhodnutie súdu,
 • fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke predložia potvrdenie, ktoré vydá príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie)
 • predložia potvrdenie, ktoré vydá príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 EUR predložia kópiu rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o valorizácii dôchodku od 1. januára 2011 alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku.

O termínoch a mieste vydávania potravín budeme ďalej informovať.

 


 


6929920

Úvodná stránka