Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Cyklodráha

Cyklodráha Hlohovec – Koplotovce
 

     Jedným z programov, ktorým samospráva napĺňa svoje poslanie, je i vytváranie podmienok pre telesnú kultúru a šport. Do tejto oblasti nepochybne spadá budovanie cyklotrás. Mesto Hlohovec, po dohode s Povodím Váhu Piešťany, využilo teleso hrádze a v štyroch etapách vybudovalo cyklochodník, ktorého celková dĺžka je takmer 5,7 km.
 

            Cyklochodník                                         Cyklochodník                      

 

 

Jednotlivé etapy výstavby:


I.

V roku 2008 bola realizovaná prvá časť, od bitúnku po Svätopeterskú ulicu.
(budova bitúnku Bezručova ul. – Svätopeterská ul. –  dĺžka 1,02 km)
 

Cyklochodník 1. etapa                    Cyklochodník 1. etapa

Cyklochodník 1. etapa                    Cyklochodník 1. etapa

 

II.

V roku 2008 bol tiež upravený povrch hrádze po NsP.
(úprava chodníka v rámci údržby – bitúnok Bezručova ul. – NsP – dĺžka 1,2 km)


III.

V roku 2010 sa dobudoval úsek od Svätopeterskej ulice po Koplotovce.
(Svätopeterská ul. – smer Koplotovce, po lokalitu bagrovísk – dĺžka 1,22 km)
 

Cyklochodník 3. etapa                    Cyklochodník 3. etapa

 

IV.

V roku 2012 sa cyklochodník predĺžil smerom na Dolnú Sihoť.
(koniec hrádze na Dolnej Sihoti, dĺžka 2,2 km)

 

Cyklochodník 4. etapa                    Cyklochodník 4. etapa

 

Cyklochodník 4. etapa                    Cyklochodník 4. etapa

 

Celková dĺžka vybudovaného cyklochodníka je 5,64 km.


       Prvé úseky, riešené úpravou koruny hrádze rieky Váh ukázali, že občania tieto možnosti športovania privítali a v hojnej miere využívali. Preto sa v roku 2012 vyčlenili v rozpočte mesta finančné prostriedky na štvrtú časť cyklochodníka, verejným obstarávaním bol vybraný dodávateľ a v júli 2012 bol verejnosti odovzdaný úsek od NsP po koniec hrádze za objektom mestskej ČOV v dĺžke 2,2 km.

      V tejto etape boli vyrovnávané nerovnosti povrchu hrádze, vysypané kamennou drvinou a bol natiahnutý asfaltový povrch. Vzhľadom na okolitú vegetáciu bol povrch pred realizáciou stavebných prác ošetrený dvojnásobným chemickým postrekom a pod kamennú drvinu bola uložená geotextília aby sa zabránilo prerastaniu tráv a burín do konštrukcie povrchu.

     Na troch miestach slúžia rozšírené priestory ako odpočinkové plochy pre cyklistov a korčuliarov, sú tu umiestnené lavičky, odpadkové koše a stojany na bicykle. V trase upravenej hrádze sú osadené otvárateľné oceľové zábrany zamedzujúce prejazd automobilov.

      Cyklisti, korčuliari, bežci, chodci, ale i tí, ktorí majú radi prechádzky v okolí Váhu, určite privítajú  nový úsek cyklochodníka. Zostáva nám iba veriť, že dopravné značky, lavičky a odpadkové koše odolajú vandalom a spoločnými silami si dokážeme ustrážiť toto dielo, ktoré má slúžiť všetkým Hlohovčanom a nielen im.

 


 


6929909

Úvodná stránka