Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Mestská školská rada

Členovia Mestskej školske rady

 

Zástupcovia riaditeľov škôl a školských zariadení

 1. Mgr. Miroslava Múdra Vaňková - ZŠ s MŠ, A. Felcána 4, Hlohovec
 2. PaedDr. Oľga Pappová – ZUŠ, Pribinova 5, Hlohovec
 3. PhDr. Lívia Klostermannová – MŠ, Hollého 3, Hlohovec
 4. PaedDr. Miroslava Vaverková – MŠ, Nábrežie A. Hlinku 23 , Hlohovec

 

Zástupcovia predsedov rád škôl a školských zariadení

 1. Mgr. Elena Dobiašová – ZŠ s MŠ, Koperníkova 24, Hlohovec
 2. Mgr. Denisa Kunová – ZŠ s MŠ, A. Felcána 4, Hlohovec
 3. Ing. Tomáš Kalivoda – Cirkevná materská školy Panny Márie Pomocnice, Vinohradská 9, Hlohovec

 

Zástupcovia rodičov žiakov škôl a školských zariadení

 1. Mgr. Martina Baračková – Cirkevná materská školy Panny Márie Pomocnice, Vinohradská 9, Hlohovec
 2. PaedDr. Alžbeta Lekárová – ZŠ, Podzámska 35, Hlohovec

 

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

 1. Mgr. Iveta Moravcová
 2. Adriana Seewaldová

 


 

Zápisnica z volieb členov Mestskej školskej rady mesta Hlohovec zo dňa 20. 05. 2019 (PDF, 300 kB)

 

Výročná správa Mestskej školskej rady mesta Hlohovec za rok 2018

Zápisnica zo zasadnutia Mestskej školskej rady zo dňa 14. 03. 2019 (PDF, 746 kB)

Zápisnica zo zasadnutia Mestskej školskej rady zo dňa 03. 12. 2018 (PDF, 744 kB)

Vzdelávacie poukazy (PDF, 247 kB)

Vyúčtovanie lyžiarsky kurz rok 2018 (PDF, 147 kB)

Škola v prírode zúčtovanie rok 2018 (PDF, 146 kB)

Plavecký rok 2018 (PDF, 208 kB)

Dopravné čerpanie rok 2018 (PDF, 267 kB)

Dopravná výchova v školách mesta Hlohovec (PDF, 291 kB)

Zápisnica zo zasadnutia Mestskej školskej rady zo dňa 25. 06. 2018 (PDF, 296 kB)


Výročná správa Mestskej školskej rady mesta Hlohovec za rok 2017

Zápisnica zo zasadnutia Mestskej školskej rady zo dňa 26. 02. 2018  (PDF, 296 kB)

Výchovno-vzdelávacie výsledky  (PDF, 1.1 MB)

Výsledky testovania T-5 a T-9 (PDF, 232 kB)

Úspech a neúspechy  (PDF, 228.3 kB)

Investície, opravy a údržba  (PDF, 356 kB)

Hmotná núdza (PDF, 196.7 kB)

Hmotná núdza (PDF, 190.2 kB)

Hmotná núdza (PDF, 190.2 kB)


Zápisnica zo zasadnutia Mestskej školskej rady zo dňa 30.11.2017 (PDF, 342.6 kB)

Štatút Mestskej školskej rady Mesta Hlohovec - zmeny 30.11.2017 (PDF, 176.8 kB)

Výzva č. 2 na voľbu členov obecnej rady školy (PDF, 979.7 kB)


Zápisnica zo zasadnutia MsŠR zo dňa 12. 10. 2017 (PDF, 324.7 kB)

Návrh plánu činnosti Mestskej školskej rady na rok 2018 (PDF, 145.6 kB)

Štatút Mestskej školskej rady schválený 12. 10. 2017 (PDF, 177.2 kB)

Výzva na voľbu členov obecnej rady školy (PDF, 881.8 kB)


 

MESTSKÁ ŠKOLSKÁ RADA 2011 - 2015 - ARCHÍV


 


6612080

Úvodná stránka