Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Participatívny rozpočet IdeaSiTy 2018/2019

V roku 2018 priniesol tretí ročník participatívneho rozpočtu IdeaSiTy viacero zásadných zmien. Stanovili sa jasné pravidlá, ktoré boli schválené mestským zastupiteľstvom, začali sa organizovať verejné stretnutia a upravil sa spôsob hlasovania. Nápady sa rozdelili na 2 kategórie:

  • občianske projekty - nízko nákladové zásahy do 5 000 eur, ktoré realizujú občania
  • zadania pre mesto - vysoko nákladové zásahy do 40 000 eur, ktoré realizuje mesto

V 3. ročníku bolo na občianske projekty vyhradených 20 000 eur, na zadania pre mesto bolo vyhradených 40 000 eur.

Podrobné informácie o procese participatívneho rozpočtu 2018/2019

 

OBČIANSKE PROJEKTY

Spôsob verejného hlasovania:

  • fyzické hlasovanie – váha 30 %
  • elektronické hlasovanie – váha 30 %
  • verejné zvažovanie – váha 40 %

Výsledky PR projekty 2018

1. Cyklotrasa Hrebeňom Považského Inovca – úsek Hlohovec Havran

Popis: Vyznačenie prvej cyklotrasy v regióne Hlohovec na úseku Hlohovec – Havran. Táto lesná trasa bude slúžiť ľudom k aktívnemu oddychu a spoznávaniu krás okolia Hlohovca. Viac informácií nájdete v PROJEKTOVOM FORMULÁRI.
Predkladateľ: Ľubomír Ondruš (OZ Bike4you Hlohovec)
Stav: PODPORENÉ
Suma:
4 900 €
Hlasy: 23,1 %

 

2. Verejná obývačka

Popis: Zriadenie verejnej obývačky na trávenie voľného času pre rodiny s deťmi. Priestor by fungoval na pravidelnej báze a konali by sa v ňom najmä montessori herne, ale tiež prednášky o výchove a zdravom vývoji detí, či stretnutia na podporu ľudových tradícii pre najmenších. Viac informácií o projekte nájdete v PROJEKTOVOM FORMULÁRI.
Predkladateľ: Alexandra Střelcová, Richard Bojničan (OZ Čas pre rodinu)
Stav: PODPORENÉ
Suma:
5 000 €
Hlasy: 22,9 %

 

3. Označovanie prekážok na peších komunikáciách

Popis: Prekážku, ktorá sa nachádza na pešej komunikácii vyznačíme tak, aby bola vnímateľná pre nevidiacu alebo slabozrakú osobu. Vyznačená bude v hornej časti kontrastným označením. Viac informácií o projekte nájdete v PROJEKTOVOM FORMULÁRI.
Predkladateľ: Jozef Kopaj (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska)
Stav: PODPORENÉ
Suma:
380 €
Hlasy: 18,6 %

 

4. POVEDZ DOSŤ

Popis: Obete násilia alebo svedkovia trestných činov domáceho násilia zanechajú odkaz v umiestnených troch schránkach s označením POVEDZ DOSŤ. Na internetovej stránke DEBORA o.z. im bude poskytnutá odpoveď odborníka do 24 h. Viac informácií o projekte nájdete v PROJEKTOVOM FORMULÁRI.
Predkladateľ: Bibiana Trubačová (DEBORA o.z.)
Stav: PODPORENÉ
Suma:
5 000 €
Hlasy: 12,5 %

 

5. Dejiny podzemia mesta Hlohovec od 14. storočia do roku 1945

Popis: Hlohovské podzemie je zaujímavou a neprebádanou oblasťou, ktorú sprevádzajú legendy a povesti. Vydaná publikácia sa bude venovať jednak im, ale aj odborným výkladom, historickým faktom a zaujímavou časťou pre čitateľa bude určite obrazová časť, plány objektov a mapy ich umiestnenia. Popísaných bude celkovo viac ako 90 objektov. Viac informácií o projekte nájdete v PROJEKTOVOM FORMULÁRI.
Predkladateľ: Miroslav Dvoran (OZ Nicolasa Konta)
Stav: PODPORENÉ
Suma:
4 700 €
Hlasy: 11,8 %
 


6. Ružový festival

Popis: Rodinný festival Hlohovčanov pre Hlohovčanov. Festival bude zameraný na hlohovské občianske združenia pôsobiace v sociálnej a humanitárnej oblasti, hlohovských remeselníkov, gazdinky, kapely z Hlohovca a okolia. Viac informácií o projekte nájdete v PROJEKTOVOM FORMULÁRI.
Predkladateľ: Jana Chalányová
Stav: NEPODPORENÉ
Suma: 4 997 €
Hlasy: 11,1 %

 

ZADANIA PRE MESTO

Spôsob verejného hlasovania:

  • fyzické hlasovanie – váha 50 %
  • elektronické hlasovanie – váha 50 %

Výsledky PR zadania 2018

1. Oprava dreveného móla na jazierku v Zámockej záhrade

Drevené mólo na jazierku

Popis: Oprava móla pri jazierku v Zámockej záhrade, ktoré je v súčasnosti v zlom technickom stave a nevhodné na použitie.

Stav: ZREALIZOVANÉ - Kompletná obnova dreveného móla pozostávajúca z povrchovej opravy + výmeny dosiek a výmeny vzduchových trubíc na spodnej časti móla, ktoré zabezpečujú plávajúci efekt.

Predpokladaná suma: 2 000 €
Skutočná suma: 1 620 €

Hlasy: 19,4 %

 

2. Oprava lávky pre peších na železničnom moste

Popis: Oprava lávky cez rieku Váh, ktorá je súčasťou železničného mostu a je v zlom technickom stave.
Stav: PODPORENÉ
Predpokladaná suma:
14 000 €
Hlasy: 17,6 %

 

3. Rozšírenie zúženej časti hrádze v Petre

Popis: Rozšírenie problematického úzkeho úseku hrádze v časti sv. Peter. Na tomto úseku v súčasnosti dochádza ku kolíznym situáciám medzi cyklistami, korčuliarmi či pešími.
Stav: PODPORENÉ
Predpokladaná suma:
21 000 €
Hlasy: 14,3 %

 

4. Smerové tabule k dominantám mesta

Popis: Osadenie smerových tabúl k významným dominantám mesta by zjednodušilo orientáciu nielen pre návštevníkov mesta.
Stav: PODPORENÉ - Projekt je v procese administratívnej prípravy.
Predpokladaná suma: 3 000 €
Hlasy: 12,8 %
 


5. Rampa pre kočíky v Zámockej záhrade

Popis: Debarierizácia schodov v Zámockej záhrade pri kúpalisku, tak aby sa umožnil pohyb pre všetkých (napr. kočíky, cyklisti, korčuliari atď.).
Stav: NEPODPORENÉ
Predpokladaná suma: 7 000 €
Hlasy: 7,2 %

 

6. Kryté cyklostojany na železničnej stanici a základnej škole

Popis: Vybudovanie prekrytých stojanov na bicykle na železničnej stanici a na jednej pilotnej základnej škole.
Stav: NEPODPORENÉ
Predpokladaná suma: 20 000 €
Hlasy: 7,0 %

 

7. Revitalizácia vonkajšieho priestoru v areáli ZpS Harmónia na ul. Hollého

Popis: Zazelenanie a obnova areálu Zariadenia pre seniorov Harmónia na ul. Hollého zlepší seniorom prostredie na trávenie voľného času.
Stav: NEPODPORENÉ
Predpokladaná suma: 40 000 €
Hlasy: 6,4 %

 

8. Počítač, internet a tlačiareň do denných centier

Popis: Zakúpenie počítačov, tlačiarní a zavedenie internetu pre seniorov do 3 denných centier. Návštevníkom denných centier to výrazne uľahčí život, keďže si budú môcť prezerať fotky a videá, tlačiť dokumenty a plagáty či komunikovať so vzdialenou rodinou.
Stav: NEPODPORENÉ
Predpokladaná suma: 3 000 €
Hlasy: 5,2 %

 

9. Dopravná štúdia sídliska M. Bela, Hollého, Manckovičova

Popis: Štúdia sídliska na uliciach M. Bela, Hollého a Manckovičova, bude zahŕňať statickú dopravu, pešie trasy a kontajneroviská. Štúdia sa stane predpokladom pre rozvoj lokality.
Stav: NEPODPORENÉ
Predpokladaná suma: 10 000 €
Hlasy: 5,2 %

 

10. Verejná práčovňa

Popis: Zriadenie priestoru s verejnými práčkami a sušičkami, kde si sociálne odkázaní ľudia môžu oprať a ožehliť svoje oblečenie.
Stav: NEPODPORENÉ
Predpokladaná suma: 2 450 €
Hlasy: 4,9 %


 


6784174

Úvodná stránka