Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Participatívny rozpočet IdeaSiTy 2017/2018

V roku 2017 sa uskutočnil druhý ročník participatívneho rozpočtu IdeaSiTy. K elektronickému hlasovaniu na stránke hlohovec.ideasity.sk pribudlo aj fyzické hlasovanie. Víťazné nápady realizuje mesto. Celkový rozpočet nebol určený.

 

Spôsob hlasovania verejnosti:

  • fyzické hlasovanie – váha 50 %
  • elektronické hlasovanie – váha 50 %

Výsledky hlasovania 2017

1. Rozhľadňa Šianec

Rozhľadňa ŠianecPopis: Vybudovanie rozhľadne na kopci Šianec týčiacim sa nad Hlohovcom, z ktorého je v súčasnosti výhľad od Trnavy, cez Karpaty až po Piešťany. 10-15 metrov vysoká rozhľadňa zabezpečí 360° výhľad, vďaka ktorému by sa mu naskytol pohľad aj na Zobor pri Nitre. Kvalitný vizuál rozhľadne zabezpečiť zapojením širokej architektonickej verejnosti cez architektonickú súťaž, ktorou by mesto získalo atrakciu na úrovni nielen pre turistov.

Stav: V PROCESE - Ministerstvo obrany vydalo záporné stanovisko k požadovanej výške rozhľadne z dôvodu blízkosti vojenských radarov. Architektonické štúdio 2021 preto navrhlo riešenie, ktoré nielen výrazne zvýši kvalitu verejného priestoru, dopĺňa multifunkčné a bezbariérové využitie priestoru, ale zároveň ponechá dostatočný priestor pre prípadné podujatia. V roku 2018 boli získané všetky stanoviská a vypracovaná realizačná projektová dokumentácia. V máji 2019 poslanci MsZ nevyčlenili finančné prostriedky určené na realizáciu vyhliadky Šianec.

Suma: -

Hlasy: +137 / -4

 

2. Úprava jazierka a okolia v Zámockej záhrade

Úprava jazierka a okolia v Zámockej záhradePopis: Vyčistenie jazierka od nečistôt; doplnenie osvetlenia okolo celého jazierka LED technológiou, cesty od polikliniky k jazierku a nasvietenie ostrovčeka v strede jazierka. Sfunkčniť „fontánu“ v strede jazierka, ktorá pred niekoľkými rokmi fungovala. Vybudovať kamerový systém.

Stav: ČIASTOČNE ZREALIZOVANÉ – Inštalácia a spustenie fontány, ktorá tiež okysličuje vodu v Zámockom jazierku (rok 2018).

Suma: 12 706 €

Hlasy: +134 / -0

 

3. Mesto ruží

Mesto ružíPopis: Obnoviť spomienku na „mesto ruží“ v podobe ich dosadenia na pár miestach po meste. Použiť vhodné druhy, nenáročné na údržbu. Zapojiť verejnosť do vysádzania.

Stav: ZREALIZOVANÉ – Vysadenie viac ako tisíc ruží v 3 lokalitách: terasy v Zámockej záhrade, ul. Pod Beranom a Starý Rínok (rok 2018).

Suma: 4 500 €

Hlasy: +114 / -7

 


 

4. Chýbajúce cyklostojany

CyklostojanyPopis: Komplexné vybudovanie stojanov na bicykle v celom meste. Chýbajú hlavne na námestí, na ulici SNP (pred políciou, pred poštou), na železničnej stanici (prekrytý a zabezpečený). Do práce môžu ľudia chodiť na bicykli tak, že na železničnej stanici si odstavia bicykel a pokračujú hromadnou dopravou.

Stav: ZREALIZOVANÉ – Osadenie 40 nových cyklostojanov na ul. M.R. Štefánika, Hlohová, Starý rínok a Svätopeterská (rok 2018). V roku 2019 bolo osadených ďalších 80 cyklostojanov v rovnakom dizajne.

Suma: 7 172 €

Hlasy: +105 / -3
 

5. Schody pre všetkých

Schody pre všetkýchPopis: Sprístupnenie schodov v meste (tam, kde je to technicky možné) všetkým - aj mamám s kočíkmi. Inštalácia lávok na bezpečný zjazd kočíkov a bicyklov. Zvýši sa tým bezbariérovosť v meste.

Stav: ČIASTOČNE ZREALIZOVANÉ – Vybudovanie bezbariérového schodiska k cintorínu na ul. Nitrianska (rok 2018).

Suma: 8 500 €

Hlasy: +48 / -1

 

 

6. Schody oproti kúpalisku

Popis: Rekonštrukcia schodov z hrádze na ul. Nábrežie A. Hlinku a ich prepojenie na kúpalisko vyznačením priechodu pre chodcov.

Stav: V PROCESE – Projektová dokumentácia vypracovaná. Poslanci MsZ požiadali dopracovať do projektu bezbariérové prepojenie z hrádze.

Suma: -

Hlasy: +44 / -0

 

7. Podpora zelených striech a ekologického bývania

Popis: Podpora myšlienky zelených striech, či energeticky nenáročných budov zo strany mesta. Mohlo by to byť napr. finančnou, či inou podporou pre nové alebo rekonštruované stavby, ktoré by boli využité ekologickým spôsobom. Prípadne by mesto mohlo podporovať ekologické spôsoby vykurovania a postihovať tých, ktorí znečisťujú ovzdušie. Takýmto spôsobom by sme sa zaradili medzi popredné ekologicky zmýšľajúce mestá v Európe.

Stav: -

Suma: -

Hlasy: +43 / -1

 

8. Dopravné zrkadlo na ul. Ľ. Zúbka

Dopravné zrkadloPopis: Inštalácia dopravného zrkadla na neprehľadnej križovatke ul. Svätopeterská a Ľuda Zúbka. Zrkadlo zlepší vychádzanie automobilov z ulice Ľ. Zúbka.

Stav: ZREALIZOVANÉ – Osadenie dopravného zrkadla na ul. Svätopeterská - Ľ. Zúbka (rok 2018).

Suma: 200 €

Hlasy: +37 / -3

 


 

9. Nasvietenie kostolných veží

PoNasvietenie kostolných vežípis: Po vzore veže Kostola sv. Michala a Špitálika, nasvietiť veže:
- Kostol Všetkých svätých na Františkánskom námestí,
- Kostol Krista Kráľa v Šulekove.
Obidva kostoly sú dominanty vo svojej lokalite, pričom ich nasvietením by sa stali orientačnými bodmi aj v noci a turistickým lákadlom.

Stav: ČIASTOČNE ZREALIZOVANÉ – Iluminácia kostola Krista Kráľa v Šulekove (rok 2018).

Suma: 6 248 €

Hlasy: +32 / -0
 


10. Informačný LED panel

Popis: Umiestniť na námestie alebo niekde na hlavnom ťahu mestom digitálny LED panel - ukazovateľ dátumu, času a aktuálnej teploty. Jednoduchá a prospešná služba pre domácich, turistov, či pre ľudí prechádzajúcich mestom.

Stav: NEPODPORENÉ

Suma: -

Hlasy: +11 / -0


 


6929857

Úvodná stránka