Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Participatívny rozpočet IdeaSiTy 2016/2017

V roku 2016 sa uskutočnil prvý ročník participatívneho rozpočtu mesta Hlohovec pod názvom IdeaSiTy. Občania predkladali nápady na stránke hlohovec.ideasity.sk, kde o nich aj hlasovali. Víťazné nápady realizuje mesto. Celkový rozpočet nebol určený.

 

Spôsob hlasovania verejnosti:

  • elektronické hlasovanie – váha 100 %

Výsledky hlasovania 2016

1. Brána do Zámockej záhrady

Brána do Zámockej záhradyPopis: Obnova schátralej historickej dolnej brány do Zámockej záhrady vytvorí reprezentatívny vstup do obľúbeného parku ako pre domácich, tak aj pre turistov.

Stav: ZREALIZOVANÉ – Kompletná obnova dolnej brány (rok 2017) a nový chodník zo žulovej dlažby v jej okolí (rok 2018).

Suma: 31 416 €

Hlasy: +187 / -24
 

 

2. Vysadenie zelene na ul. Podzámska

Zeleň na ulici PodzámskaPopis: Vysadiť stromy a kríky na voľných trávnatých plochách na ul. Podzámska v okruhu 6. ZŠ, Podzámska 29, Podzámska 23 a 27 spredu ako sú vchody do panelákov, popri chodníku ako je staré ihrisko pri Michalskej 13 a parkoviskách.

Stav: ČIASTOČNE ZREALIZOVANÉ – Vysadenie 40 ks listnatých krov (rok 2017) a 8 ks listnatých stromov (rok 2018).

Suma: 879 €

Hlasy: +171 / -12

 

 

3. Kamerový systém

Kamerový systémPopis: Zakúpiť bezpečnostný kamerový systém a doplniť kamery na nové lokality, aby sa zabránilo vandalizmu a neporiadku.

Stav: ZREALIZOVANÉ - Osadenie nových 2 kamier na ul. Hájska a Priemyselná v Šulekove (rok 2016). Kompletné vybudovanie 2 lokalít kamerovým systémom pri zámku a na ul. Šuleková v Šulekove, rekonštrukcia exitujúceho kamerového systému (rok 2017).

Suma: 41 976 €

Hlasy: +81 / -34

 

4. Oprava fontány na Námestí sv. Michala

Oprava fotnány na Námestí sv. MichalaPopis: Kompletná oprava nefunkčnej fontány na námestí sv. Michala. Fontána spríjemní posedenie počas horúcich letných dní.

Stav: ZREALIZOVANÉ – Obnova a sfunkčnenie fontány na námestí sv. Michala (rok 2018).

Suma: 8 191 €

Hlasy: +55 / -17


 

5. Rekreačná a oddychová zóna medzi ul. Michalská - Podzámska

Popis: Revitalizácia trávnatej plochy medzi ul. Michalská – Podzámska v podobe vybudovania rekreačno-oddychovej zóny s detskými atrakciami, ihriskom, lavičkami na oddych a stretnutia.

Stav: V PROCESE - V júni 2017 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na MPRV SR na kompletnú revitalizáciu vnútrobloku. V máji 2019 MPRV SR schválilo žiadosť mesta Hlohovec. Realizácia revitalizácie do roku 2020.

Suma: 507 431 €

Hlasy: +52 / -52

 

6. Ihriská pre staršie deti a mládež

Ihriská pre staršie deti a mládežPopis: Vybudovanie ihrísk a športovísk pre staršie deti, mládež a dospelých. Vybudovať starším deťom priestor na aktívne trávenie voľného času.

Stav: ZREALIZOVANÉ – Vybudovanie workoutového ihriska na ul. Hájska a na ul. R. Dilonga (rok 2016), obnova streetbalového ihriska na ul. Vinohradská (rok 2017), vybudovanie plážového a workoutového ihriska v areáli kúpaliska, obnova streetbalového ihriska na ul. Hlohová-Fraštacká (rok 2018).

Suma: 185 000 €

Hlasy: +39 / -20

 


 


6929906

Úvodná stránka