Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Opotrebované pneumatiky

OZNAM - spätný zber opotrebovaných pneumatík

Mesto Hlohovec, oznamuje občanom, že na území mesta Hlohovec, je spätný zber opotrebovaných pneumatík (odpad kat.č. 16 01 03) zabezpečovaný prostredníctvom  nasledovných organizácií, ktoré sú zberným miestom organizácie zodpovednosti výrobcov - ELT Management Company Slovakia s.r.o. (ELTMA), ktorej cieľom je nastaviť  podmienky v oblasti spätného odberu pneumatík a vytvárať hodnoty zodpovedajúce spoločenskej zodpovednosti výrobcov a dovozcov pneumatík:

ABOSA s.r.o., Nitrianska 77, 920 01 Hlohovec

BICAR SK, Zábranie 38, 920 01 Hlohovec

Kopax Slovakia, s.r.o., Nám. Sv. Michala 12, 920 01 Hlohovec

Peter Kobida – PEKO, Mierova 22, 920 01  Hlohovec

SV.P.FIDELITAS, s.r.o., Šoltésovej 17, 920 01 Hlohovec

Občania  majú možnosť  opotrebované pneumatiky odovzdať bezplatne počas celého roka vo vyššie uvedených organizáciách.

Opotrebované pneumatiky nie je možné z priestorových dôvodov odovzdávať na Zberných dvoroch.

Umiestnenie opotrebovaných pneumatík pred oplotením zberných dvorov, ich ukladanie na stojiská kontajnerov alebo do kontajnerov je priestupkom podľa § 115 ods.1 písm. c) zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri ktorom možno uložiť pokutu až do výšky 1 500 € .

Ďalšie zberné miesta odpadových pneumatík nájdete na adrese:

https://www.eltma.sk/zberna-miesta

Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta 

 

V Ý Z V A
Vyzývame obyvateľov mesta Hlohovec,


aby odpadové pneumatiky odovzdávali distribútorom pneumatík (pneuservisy). Od 1.1.2016 platí zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v § 72 upravuje nakladanie s odpadovými pneumatikami nasledovne:

§ 72

Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

Mesto Hlohovec nezodpovedá za nakladanie s odpadovými pneumatikami, preto nie je možné ich odovzdávať na Zberných dvoroch a je neprípustné ponechávať ich pred oplotením zberných dvorov.

Ďakujeme.


 


6929949

Úvodná stránka